Välkommen till Förskolan Rymden

Förskolan Rymden bedriver en traditionell förskolepedagogik med pedagoger som inspireras av utomhuspedagogik. Detta uppnår vi genom att kontinuerligt jobba med "Grön flagg "dvs. lärande om hållbart utveckling för barn och unga. Vi vill lära våra barn om hur de med vardagliga beslut kan bidra till en allt mer hållbar utveckling. Förskolan Rymden är en förskolan som satsar allt på barnen för att de skulle känna sig trygga och bekväma när de vistas hos oss. Det glädjer oss att se leenden från barnens ansikten när de trivs och har roligt på vår förskola. Vi tror stark att det är en förutsättning för att de ska kunna erövra ny kunskap och utvecklas.


-Vi följer läroplanen för förskolan ( Lpfö 18) samt Skolverkets riktlinjer.

-Förskolan är religiös och politiskt obunden.

-Kommunal taxan gäller.